Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri

 • Bakıma muhtaç engelli ailesinin, engelliyi ve engelli durumunu kabullenmesine, bilgilendirilmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,
 • Bakıma muhtaç engellinin engelini, mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri
 • Engelli ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,
 • Engellinin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düzenlenecek bu tür etkinliklere katılabilmesi için refakat hizmetleri
 • Engellinin terk edilme, reddedilme, engel durumunu kabullenmeme, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık, sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurtarılmasına ve depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellemesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri gibi psiko sosyal destek hizmetleri içerir.

Sağlık Hizmetleri

 • Acil durumlarda gerekli müdahalenin yapılması
 • Sağlık durumlarının sürekli izlenmesi
 • Sağlık kurumlarınca önerilen tedavilerin uygulanması
 • Rutin tıbbı kontrol ve doktor randevularının takibi
 • İlaç kullanan hastaların ilaçlarının alınması ve hemşire kontrolünde kullanmaları
 • Hijyen ve koruyucu sağlık tedbirlerinin alınması hizmetlerini içerir

Uğraş Ve Beceri Geliştirme Faaliyetleri

 • Engelli bireylerin ilgi alanlarına göre yeteneklerini geliştirmek ve zamanlarını değerlendirmek için müzik, resim, el işleri ile gezi, piknik gibi sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri kapsamaktadır.
 • Bu kapsamda, el işi, boyama, takı yapma (kolye, teşbih, bilezik vb.) , çeşitli doğal malzemelerle duvar süsleri çalışmaları (yürüyüşlerde toplanan kozalak ,midye kabuğu, ağaç dalları vb.)yürütülmektedir.

Kişisel Bakım Hizmetleri

Bakım merkezimizde yürütülen faaliyetler;

 • Banyo yaptırılması, Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması
 • Tırnaklarının kesilmesi, Saçlarının taranması, Dişlerinin temizlenmesi
 • Yemek ve içecek ihtiyaçlarının giderilmesi
 • El, ayak ve yüz temizliği
 • Sakal tıraşının yapılması, İstenmeyen tüylerin temizlenmesi
 • Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması, Burun ve kulak temizliğinin yapılması
 • Yatağın temizlenmesi ve düzeltilmesi, Odasının temizlenmesi
 • Çamaşırlarının yıkanması
 • Tehlikelere karşı korunması ve gözetilmesi hizmetlerini içerir